Tjenester

Oslo takst og eiendom er en virksomhet som tilbyr det meste innen takst og takseringstjenester i Oslo og omegn. Les under for å se hvilke takseringtjenester vi tilbyr

Tilstandsrapport

En tilstandsrapport er en rapport som beskriver tilstanden til en bolig, eiendom eller en bygning. Rapporten utarbeides av en takstmann eller en annen kvalifisert person som har undersøkt eiendommen grundig. Rapporten gir en beskrivelse av eiendommens tilstand og eventuelle feil eller mangler som er
funnet.

En tilstandsrapport er en verdifull ressurs ved kjøp og salg av bolig, da den gir en nøyaktig og objektiv beskrivelse av eiendommens tilstand. Ved å ha denne informasjonen tilgjengelig, kan både kjøper og selger ta en informert beslutning om prising og eventuelle nødvendige reparasjoner eller oppgraderinger. Dette reduserer usikkerheten knyttet til bolighandelen og kan bidra til å unngå potensielle konflikter i etterkant. En tilstandsrapport kan derfor gi trygghet for begge parter og bidra til en smidig og problemfri bolighandel. Alle tilstandsrapporter er laget etter forskriften til avhendingsloven og NS3600.

Skadetakst

En skadetakst er en vurdering av omfanget og kostnadene ved en skade på en eiendom. En takstmann vil undersøke skaden og lage en rapport som beskriver skadens omfang og de nødvendige reparasjonskostnadene. Skadetaksten brukes vanligvis av forsikringsselskaper for å fastslå hvor mye de skal dekke av reparasjonskostnadene. Taksten kan også brukes av eiendomseiere for å dokumentere skaden og få en ide om hvor mye det vil koste å reparere den.

Det er flere situasjoner der det kan være nødvendig å be om en skadetakst for å vurdere omfanget av skader på en eiendom. En skadetakst kan være nødvendig ved vannlekasjer, brann, fuktproblemer, skader etter vær og vind, sopp- og råteskader og frostskader.

Arealoppmåling

En arealoppmåling er en nøyaktig beregning av en boligs areal. En arealoppmåling kan være nødvendig i en rekke situasjoner. Dette kan inkludere ved kjøp eller salg, samt leie av eiendom.

En nøyaktig arealoppmåling kan gi verdifull informasjon for å sikre at alle parter har en felles forståelse av eiendommens størrelse og kan bidra til å unngå potensielle konflikter og misforståelser.

Reklamasjonstakst

Reklamasjonstakst er en vurdering av feil, avvik og skadeforhold som utføres på nye og brukte boliger. Dette utføres gjerne når en eiendom skifter eier eller ved utførte håndverkstjenester.

Skulle du oppdage en skade, mangel eller dårlig håndverk uført på boligen, er det viktig å reklamere så fort som mulig.

Planskisser

En planskisse er en tegning som viser layouten og romfordelingen i en bygning eller eiendom. Planskisse kan være tilgjengelige i både 2D- og 3D- format og kan omfatte detaljer som innvendige rommål, vegger, dører, vinduer og andre bygningsdetaljer.

En planskisse kan være nyttig i en rekke situasjoner. Dette kan inkludere ved planlegging av renovering eller oppgradering av en eiendom, eller ved salgeller utleie av en eiendom.

Rådgivning

Med erfaring fra byggebransjen har vi en unik forståelse av
bygningsmaterialer, konstruksjoner og byggeteknikker.

I tillegg til takseringstjenester, kan vi også bidra med rådgivning ved kjøp, salg og oppussing av eiendom. Vi kan tilby verdifull, faglig informasjon om en eiendoms tilstand og mulige problemer.

Bistand ved overtakelse

Vi tilbyr profesjonell bistand ved overtakelse av eiendom for å sikre at overdragelsen skjer på en trygg og forsvarlig måte. Vi vil kontrollere at boligen er i god stand og at alt er i henhold til gjeldende lover og forskrifter ved overtakelsen. Vi vil også gi råd og anbefalinger om eventuelle forbedringer eller nødvendige reparasjoner som må gjøres etter overtakelsen.

Hvis det oppstår uenighet med selgeren om tilstanden til eiendommen eller andre forhold ved overtakelsen, vil våre takstmenn bistå med å finne en løsning og gi råd om hva som bør gjøres videre. Våre takstmenn har omfattende erfaring og kunnskap om eiendomstransaksjoner og kan hjelpe deg med å unngå potensielle konflikter og sikre at overtakelsen går problemfritt.

Bestill takst

 Vi tilbyr grundige og nøyaktige takseringsrapporter til konkurransedyktige priser. Kontakt oss i dag for avtale eller se prisliste.